Krahasuar me Tokën, Dielli është shumë i madh! Ai përmban 99.86% të gjithë masës së të gjithë Sistemit Diellor. Dielli është i gjerë 864,400 milje (1,391,000 kilometra). Kjo është rreth 109 herë më e madhe se diametri i Tokës. Dielli peshon rreth 333,000 herë më shumë se Toka. Është aq e madhe sa rreth 1.300.000 planete  Toka mund të futen brenda saj.

Leave a reply